Een basisschool kiezen voor je kind, hoe doen wij dat?
Een basisschool kiezen voor je kind, hoe doen wij dat?
10 maart 2021 

Een basisschool kiezen voor je kind, hoe doen wij dat?

Het leek nog als de dag van gisteren dat ik naar het ziekenhuis ging met weeën. Maar nu is het dan toch bijna zover. Onze zoon Luke wordt bijna 4! Een basisschool kiezen stond vorig jaar op ons to-do lijstje. In deze blog vertel ik je graag hoe wij tot het besluit zijn gekomen naar welke school onze zoon zal gaan.

Laat ik vooropstellen dat ik geen enkele ervaring heb met de onderwijsvormen van de huidige tijd. Een basisschool kiezen voor Luke is dan ook gebaseerd op ons gevoel en onze visie op het verkrijgen van kennis en het  leren van vaardigheden. 

Toen ik vorig jaar mijzelf ging verdiepen in de typen onderwijs, kwam ik veel sites tegen waarin werd verteld vanuit de visie van een professional in het primair onderwijs. Er waren maar weinig artikelen te vinden die geschreven zijn vanuit het perfectief van een ouder. Vandaar dat ik de noodzaak voelde vanuit mijn visie een artikel te schrijven over een basisschool kiezen voor je kind.

Een school kiezen voor je kind


Voordat ik besloot om te gaan ondernemen, ben ik ook werknemer geweest. Als werknemer heb ik ook ervaring als leidinggevende en als stagebegeleider. Ik heb heel veel verschillende mensen mogen opleiden en begeleiden van verschillende niveaus. 

Voor mij is het niet van belang welk schooladvies iemand ooit heeft gekregen. Of je nu Praktijkonderwijs hebt gedaan of Atheneum, als je niet leergierig, proactief en bewust bent van je omgeving zullen mensen niet snel geneigd zijn energie aan jou te besteden. 

In je werkzame leven zul je nu eenmaal andere mensen nodig hebben om iets te kunnen bereiken. Daarnaast vind ik zelfredzaamheid erg belangrijk. Te vaak heb ik mensen mogen begeleiden die na twee minuten weer bij mij kwamen om te vragen wat ze konden gaan doen. Voor Luke vinden we het dan ook belangrijk dat zijn nieuwsgierigheid en zelfstandigheid gestimuleerd wordt.

Ik ben in 1982 geboren en opgegroeid in een dorp in de Randstad. Ik startte op een Rooms Katholieke basisschool in het dorp waar ik woonde. Van mijn kleutertijd kan ik mij niet veel herinneren, maar in groep 5 kreeg ik het lastig. Ik had moeite met rekenen, wat later dyscalculie bleek te zijn. 

Op deze school werd maar één methode voor rekenen gehanteerd, rekenen en wiskunde. Als snel bleek dat deze methode mij niet verder hielp. Ik begreep er niets van en zou volgens de juf nog maar een jaartje over moeten doen. Dit vond uiteraard plaats in de jaren 80 en er was in ieder geval op mijn school destijds geen aandacht voor kinderen die meer ondersteuning nodig hadden in die tijd.

Na een vervelende ervaring met deze juf werd besloten dat ik naar een andere school zou gaan in een naastgelegen dorp. Eveneens een Rooms Katholieke school. Er waren kleine klassen en er was aandacht voor datgene wat je lastig vond, maar er was ook aandacht voor datgene wat je goed kon. Ik was goed in taal en mocht andere werkjes erbij doen als ik dat wilde in de tijd dat we met de klas taal deden. Daarnaast kreeg ik ondersteuning bij het rekenen. Er was ook een andere rekenmethode en ik kon gebruik maken van een abakus. Het heeft mij geholpen om het rekenen onder de knie te krijgen.

Keuzes mogen maken in de manier van leren

Voor mij was, en is het nog steeds, heel belangrijk om een keuze te mogen maken in de manier waarop ik iets doe. Het gaat uiteindelijk om het resultaat. Dit basisprincipe is voor mij heel belangrijk geweest in het maken van een keuze voor onze zoon. Ik zou het fijn vinden als hij mag kiezen uit de verschillende beschikbare methodes. Gewoon omdat dat fijn voelt.


De basisschool, heet niet voor niets zo. Het is echt een heel belangrijke periode voor de verdere vorming van je kind. Ik ben ervan overtuigd dat je geen 32 kinderen in één klas kunt zetten en ze tegelijkertijd met één methode het beste uit hen kunt halen. Desalniettemin heb ik ontzettend veel bewondering voor alle leraren die met passie en liefde hun vak uitoefenen en elke dag zich weer voor de volle 100% inzetten voor onze kroost.

De manier van leren is voor elk persoon en dus ook voor elk kind anders. Het is fijn om te weten dat er zoveel verschillende vormen zijn. Om je mee te nemen in onze zoektocht en om je wat advies te geven, som ik kort even op wat de voor mij bekendste onderwijsvormen zijn:

Montessori onderwijs

Op een montessorischool werken kinderen zo zelfstandig mogelijk. Leerlingen mogen zelf weten wanneer ze een bepaalde opdracht doen en of ze daarbij samenwerken of niet. Het montessorionderwijs past bij je kind als je de individuele ontwikkeling van je kind belangrijk vindt. Elk kind werkt namelijk op zijn eigen niveau, tempo en op basis van individuele interesses. Er zijn verticale groepen, maar de groepen zijn wel verdeeld in onderbouw, middenbouw en bovenbouw. Zo leren oudere en jongere kinderen van elkaar op verschillende vlakken. Er wordt ook veel aandacht besteed aan het leren op social- emotioneel vlak.

Dalton onderwijs

Een Daltonschool lijkt op een montessorischool, alleen zijn de vrijheden van de kinderen wat meer begrensd. Kinderen werken zelfstandig aan hun dag- en weektaken, maar hoe de opdracht uitgevoerd moet worden staat meestal vast. De kinderen zitten meestal in groepen van dezelfde leeftijd. 

Het Jenaplanonderwijs

Dit type onderwijs kenmerkt zich door vier basisactiviteiten: samen praten, samen spelen, samenwerken en samen vieren. Kinderen leren niet alleen op papier, maar ook met hoofd, hart en handen. Er is een weekschema waarin tijd voor kringgesprekken, zelfstandig werken, samenwerken, creatieve vakken en vieringen elkaar afwisselen.

De Vrijeschool

De Vrijeschool is gebaseerd op de opvattingen van Rudolf Steiner. Elke dag verloopt volgens een vast ritme: in de ochtend krijgen kinderen les in een hoofdvak (zoals rekenen en taal), de rest van de dag staan er vaklessen op het programma: denk aan schilderen, gymnastiek en toneel. Natuur vormt een belangrijk onderdeel van het lesprogramma. Er wordt vaak geknutseld met natuurlijke materialen zoals wol en hout. Kinderen zitten hun hele schoolperiode bij elkaar in de klas met steeds dezelfde leerkracht.

Na alle beschikbare vormen in onze omgeving bestudeert te hebben, hebben wij gekozen voor de Montessorischool. Het kennismakingsgesprek en de rondleiding gaven ons beide het gevoel dat Luke helemaal op zijn plek zou zijn hier. Of dat straks ook het geval is moet natuurlijk blijken. We hebben er in ieder geval alle vertrouwen in.

Een basisschool kiezen is best een opgave. Met dit artikel heb ik een kijkje willen geven in onze keuze vanuit mijn ervaringen en visie in plaats van te kijken de kant van een docent in het primair onderwijs. Ik ben erg benieuwd wat je van mijn artikel vindt en of je iets aan mijn artikel hebt gehad. Laat het mij weten in de comments.

Liefs Stella.

Reactie plaatsen